Samverkan och samarbete iTiden

Välkommen som hyresgäst i Kvarteret iTiden! Här strävar vi tillsammans till att skapa en dynamisk arbetsmiljö. Som alltid i lokaler med flera aktörer skapas stora möjligheter – vi kan bygga nätverk, samverka och utvecklas. Samtidigt måste vi också ta hänsyn till varandra och hålla ordning i våra gemensamma utrymmen.

Kontakta oss

service@itiden.ax

Cykelställ

Cyklar parkeras i cykelställen på gårdsplan eller på baksidan av huset.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den nya dataskyddsförordningen - GDPR - är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.


Den nya förordningen träder i kraft den 25 maj. Mer information om dataskyddsförordningen finns på Dataombudsmannens byrå https://tietosuoja.fi/sv/gdpr-sv eller hos Datainspektionen http://www.di.ax Vilka personnuppgifter har samlats in om dig och varför? Landskapet Ålands pensionsfond Fastighetsförvaltning Ab upprätthåller register med uppgifter som berör företag och organisationer såsom hyresreskontra, kund- och leverantörsreskontror. För privatpersoner, anställda hos våra hyresgäster, upprätthålls ett nyckelregister över privatpersoner som kvitterat ut nycklar till skåp i fastighetens omklädningsrum. Se närmare bifogad registerbeskrivning längst ner på sidan. Lagring av personuppgifter Behandingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Förbud mot husdjur

Många personer arbetar i Kvarteret iTiden och allergier förekommer. Därför råder förbud mot husdjur.

Företagsflagga

Hyresgäst har möjlighet att hissa sin företagsflagga. Kontakta Fastighetsförvaltningen för mer information.

Huvudentré

Huvudentrén är öppen måndag till fredag kl. 07.45 - 16.15.

Informationstavla

Samtliga företag i huset presenteras på informationstavla vid huvudentrén.

Konferensrum

I Kvarteret iTiden finns flera konferensrum varav våra hyresgäster har tillgång till konferensrum med rabatterade priser.

Kontorsmaterial

Mindre mängder kontorsmaterial såsom kopieringspapper, finns att köpa hos fastighetsförvaltningen.

Kopiering

Kopiering ordnas av fastighetsförvaltningen mot avgift.

Markiser

Alla kontorsutrymmen har markiser förutom de mot norr. Se funktionsbeskrivning (PDF) längst ner på sidan.

Nycklar och tags

Från fastighetsförvaltningen kan hyresgäst rekvirera nycklar till kontorslokaler samt tag till entrédörrar. För borttappade nycklar eller tags erläggs ersättning till hyresvärden.

Omklädningsrum

I omklädningsrummen finns klädskåp, WC, handfat och dusch. Nycklar till klädskåpen rekvireras från fastighetsförvaltningen. För borttappade nycklar ersätts hyresvärden enligt prislista.

Parkering

Besökare parkerar på iTidens besöksparkering närmast huvudentrén. Parkeringen är tidsbegränsad till 2 timmar med parkeringsbricka. Inomhusparkeringar reserveras hos hyresvärden. För att komma in i garagen behövs en sändare, som kan kvitteras ut från fastighetsförvaltningen. För borttappad sändare debiterar hyresvärden ersättning enligt prislista.

Pentry

Pentry finns i varje kontorsmodul och är utrustat med kyl, frys, mikro, diskbänk, diskmaskin, köksskåp och –lådor. Intill pentryt finns kapprum samt WC.

Postfack

Våra hyresgäster får tillgång till postfack mot en depositionsavgift på 50 euro.

Restaurang

Restaurang Time Out serverar lunch vardagar 10.30-13.30, övriga tider enligt beställning. Traktering vid möten och konferenser bokas hos restaurangen på tel: +358 18 12006.

Räddningsplan

En räddningsplan finns utarbetad för fastigheten. Utrymningsplaner finns placerade i varje kontorsmodul.

Rökning

Kvarteret iTiden är rökfritt inomhus. Rökare hänvisas till områden vid askkoppar utomhus. Vänligen rök inte framför entréerna.

Sopsortering

Alla sopor sorteras. Pentryna på varje våning har behållare för restavfall och komposterbart avfall. Övriga sopor som plast, papper, kartong, glas och metall för hyresgästen själv till sopstationen som finns i garage C. Här finns också låsbart specialkärl för dokumentförstöring. Soprummen hålls låsta och nycklar lånas av fastighetsförvaltningen. Skrymmande emballage och större mängder sopor förs bort av hyresgästen

Städning

Gemensamma utrymmen samt trapphus, korridorer och allmänna utrymmen städas av Arritas Ab, Svanen-märkt städtjänst. Hyresgäst ordnar själv städning av sina lokaler.

Trygghet/säkerhet

Miljön i kvarteret iTiden ska vara trygg och säker. Dörrarna stängs automatiskt vid exempelvis brandlarm, det är därför viktigt att inte ställa upp dem med kilar eller dylikt. Det går bra att förlänga öppettider för dörrarna tillfälligt. Detta meddelas i så fall till fastighetsförvaltningen.

Varumottagning

Leveranser är enklast att ta in via garagen.

Wifi

Trådlöst nätverk finns i våra konferenslokaler samt i restaurang Time Out.

funktionsbeskrivning_for_markiser.pdf registerbeskrivning.pdf