iTiden – innovation och samarbete

Kvarteret iTiden föddes i början av 2000-talet som en vision om en åländsk informationsteknologipark och ett innovationscentrum. Idén blev verklighet och de första hyresgästerna flyttade in 2004.

Mötesplats för företag

Idag ägs kvarteret iTiden av Landskapet Ålands pensionsfond och sköts av ett helägt dotterbolag till fonden – Landskapet Ålands pensionsfond Fastighetsförvaltning Ab, som också fungerar som hyresvärd. Bolagets styrelse består av Conny Nyholm, Agneta Erlandsson-Björklund och Johan Budd. Verksamheten drivs fortsättningsvis utgående från den ursprungliga idén om en plats där företag och entreprenörer kan verka, samarbeta och mötas under bästa möjliga förhållanden. Bolaget har två anställda, verksamhetsansvariga Sanna Byman och fastighetsansvariga Morten Sundby.

Mötesplats för företag
Verksamhetsansvarig

Sanna Byman

Fastighetsansvarig

Morten Sundby

Fakturering

Faktureringsadress

  • Landskapet Ålands pensionsfond Fastighetsförvaltning Ab
  • Elverksgatan 10
  • 22100 Mariehamn

E-faktura

  • E-fakturaadress: 003725158904
  • Förmedlarkod: BAWCFI22

PDF-faktura

Skickas till: faktura@itiden.ax